EENI Global Business School.

Vietnam, Master in International BusinessShare by Twitter

Masters and Doctorate in Global Business (Online). Hanoi. Vietnamese Students.

Học bổng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Master in International Business (MIB): Globalization, World Economic Areas, Foreign Trade, Transportation, Global Marketing, Adaptation to the Vietnamese Students (Asia), Thesis, Career Opportunities.

Masters in International Business and Foreign Trade (MIB) - Online Education

Vietnam, Masters, Doctorate, Courses, International Business, Foreign Trade Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Hanoi, Lao Cai, Hue, Da Nang, Ho Chi Minh, Long Xuyen, Can Tho, Hong Gai, Vinh).

Asia Online Masters, Doctorate (Global Business, Foreign Trade)

Related Master's Programs and Doctorate in Global Business (free multilingual training) taught by EENI Global Business School for the Vietnamese Students:

 1. Master of Science in International Business;
 2. Masters (MIB): Foreign Trade, International Transport;
 3. Doctorate (DIB): Asian Business, World Trade, Global Logistics, Ethics, Religion & Business;

Professional Doctorate in International Business (DIB). Online Education

Enroll Enrol / Request for Information

Summary of the Adaptation (subjects) of the Masters and Doctorate to the Vietnamese students.

Vietnam and the Buddhist Civilization Việt Nam và Văn minh Phật giáo

Buddhism and Global Business. Online Education (Courses, Masters, Doctorate)

 1. Vietnamese Economy nền kinh tế việt;
 2. Foreign Trade of Vietnam thương mại nước ngoài của Việt Nam.

Vietnam Steel (Course Master Doctorate)

Trade and Business in Southeast Asia (ASEAN) Online Education (Courses, Masters, Doctorate)

Vietnam and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

 1. ASEAN Economic Community (Cộng đồng Kinh tế ASEAN);
 2. ASEAN Free-Trade Area (Khu vực thương mại tự do ASEAN).

Market Access - Free Trade Agreements (FTA). Online Education (Courses, Masters, Doctorate)

ASEAN Free Trade Agreements (Thương mại tự do ASEAN Hiệp định).

 1. China-Vietnam;
 2. Vietnam Canada;
 3. Vietnam-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (FTA);
 4. Vietnam-India Free Trade Agreement (FTA);
 5. Vietnam-European Union;
 6. Vietnam-Japan Free Trade Agreement (FTA);
 7. Vietnam-South Korea Free Trade Agreement (FTA);
 8. Vietnam-Russia;
 9. Vietnam-United States;
 10. Mekong Economic Cooperation Strategy (Chiến lược Hợp tác Kinh tế Mekong);
 11. Mekong River Commission (Ủy ban sông Mê Kông).

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam

Free Trade Agreements:

 1. Vietnam and the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) (Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương);
 2. Vietnam and the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP);
 3. Vietnam has Trade Agreements with Argentina, Indonesia, Norway, Australia, Iraq, the Philippines, Bangladesh, Italy, Saudi Arabia, Brazil, Japan, Singapore, Burkina Faso, Jordan, Cambodia, Kuwait, Sweden, Canada, Laos, Switzerland, China, Latvia, Syria, Estonia, Lithuania, Taiwan, Malaysia, Thailand, France, Germany, the Netherlands, the United Kingdom (but only on double taxation), India, New Zealand, the United States ratified);
 4. Vietnam-European Union (EU) Free Trade Agreement (FTA);
 5. Japan-Vietnam Free Trade Agreement (FTA);
 6. South Korea-Vietnam Free Trade Agreement (FTA);
 7. Eurasian Economic Union (EAEU)-Vietnam Free Trade Agreement (FTA);
 8. Russia-Vietnam Customs Union;
 9. United Kingdom-Vietnam Free Trade and Economic Integration Agreement;
 10. Chile-Vietnam Free Trade Agreement;
 11. Regional Comprehensive Economic Association (RCEP);
 12. Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP);
 13. Laos-Vietnam Trade Agreement.

Việt Nam có hiệp định thương mại với Argentina, Indonesia, Na Uy, Australia, Iraq, Philippines, Bangladesh, Ý, Ả Rập Saudi, Brazil, Nhật Bản, Singapore, Burkina Faso, Jordan, Hàn Quốc, Campuchia, Kuwait, Thụy Điển, Canada, Lào, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Latvia, Syria, Estonia, Lithuania, Đài Loan, Liên minh châu Âu (EU), Malaysia, Thái Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Vương quốc Anh (nhưng chỉ trên đánh thuế hai lần), Ấn Độ, New Zealand, Hoa Kỳ phê chuẩn), và Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU).

Global Transport and Logistics. Online Education (Course, Doctorate, Master)

Transport and Logistics:

 1. East-West Economic Corridor (Myanmar-Thailand-Laos-Vietnam);
 2. Nanning-Singapore Economic Corridor
  1. Pan-Beibu Gulf Economic Zone.

East-West Economic Corridor (Myanmar-Thailand-Laos-Vietnam)

Online Education (Courses, Masters, Doctorate): Asian Economic Institutions

Asian Trade and Economic Organizations:

 1. Pacific Economic Cooperation Council (Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương);
 2. Boao Forum for Asia (Boao Diễn đàn Đối với châu Á);
 3. Asia Cooperation Dialogue (Châu Á hợp tác đối thoại);
 4. Vietnam -Europe Economic Meeting (Hội nghị kinh tế Á-Âu);
 5. Forum for Vietnam-Latin America Cooperation. (Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh);
 6. AMED (Châu Á-Trung Đông đối thoại);
 7. ESCAP (Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á và Thái Bình Dương);
 8. Asian Development Bank (Ngân hàng Phát triển Châu Á);
 9. Colombo Plan;
 10. Africa-Asia (Vietnam) Strategic Partnership;
 11. Greater Mekong Subregion (GMS).

Online Education (Courses, Masters, Doctorate): Globalization and International Organizations

Global Economic Organizations:

 1. United Nations (UN)
  1. Conference on Trade and Development (UNCTAD);
  2. International Trade Centre (INTRACEN);
  3. World Intellectual Property Organization (WIPO).
 2. World Bank (WB);
 3. International Monetary Fund (IMF).

Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS): Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam

Trade Facilitation Programs. TFA Agreement. Online Education (Courses, Masters, Doctorate)

Asia-Pacific Economic Cooperation APEC. Trade and Investment liberalization. Bogor Goals

Study Master Doctorate in International Business in Spanish Vietnam Study, Course Master Doctorate in International Business in French Vietnam.(c) EENI Global Business School (1995-2023)
We do not use cookies
Top of this page