Vietnam Master in International Business

EENI- School of International Business

EENI (School of International Business) Scholarships Học bổng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hanoi. Vietnamese students

Vietnam Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

The scholarship for Vietnamese students and living in Vietnam consists of a reduction up to 35% of the total tuition fees.

Recommendations for “Vietnamese students” of the:

 1. Doctorate DIB Asia
 2. Master in International Trade, Global Marketing and Internationalisation

Vietnam Master

Master Vietnamese students

Version of the Master in International Business (MIB) adapted for Vietnamese students. Vietnam Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Hanoi, Lao Cai, Hue, Da Nang, Ho Chi Minh, Long Xuyen, Can Tho, Hong Gai, Vinh.

Summary of the adaptation of the Master (MIB)/Doctorate (DIB) in International Business to Vietnamese students.

 1. Vietnam and the Buddhist Civilisation
 2. Vietnamese economy  nền kinh tế việt
 3. Foreign Trade of Vietnam  thương mại nước ngoài của Việt Nam

Association of South-East Asian Nations (ASEAN)

 1. The ASEAN Economic Community (Cộng đồng Kinh tế ASEAN)
 2. The ASEAN Free Trade Area (Khu vực thương mại tự do ASEAN)

ASEAN's Free Trade Agreements (Thương mại tự do ASEAN Hiệp định).

 1. China-Vietnam
 2. Vietnam Canada
 3. Vietnam-Australia-New Zealand
 4. Vietnam-India
 5. Vietnam-European Union
 6. Vietnam-Japan
 7. Vietnam-South Korea
 8. Vietnam-Russia
 9. Vietnam-United States

Vietnam has Trade Agreements with Argentina, Indonesia, Norway, Australia, Iraq, the Philippines, Bangladesh, Italy, Saudi Arabia, Brazil, Japan, Singapore, Burkina Faso, Jordan, South Korea, Cambodia, Kuwait, Sweden, Canada, Laos, Switzerland, China, Latvia, Syria, Estonia, Lithuania, Taiwan, the European Union (EU), Malaysia, Thailand, France, Germany, the Netherlands, the United Kingdom (but only on double taxation), India, New Zealand, the United States ratified), and the Eurasian Economic Union (EEU)

 1. Russia has a customs union with Vietnam
 2. Laos-Vietnam Trade Agreement
 3. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) (Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương)
 4. Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPP)

ASEAN

Regional institutions of Vietnam.

 1. Mekong Economic Cooperation Strategy (Chiến lược Hợp tác Kinh tế Mekong)
 2. Mekong River Commission (Ủy ban sông Mê Kông)
 3. Pacific Economic Cooperation Council (Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương)
 4. Boao Forum for Asia (Boao Diễn đàn Đối với châu Á)
 5. Asia Cooperation Dialogue (Châu Á hợp tác đối thoại)
 6. Vietnam -Europe Economic Meeting (Hội nghị kinh tế Á-Âu)
 7. Forum for Vietnam-Latin America Cooperation. (Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh)
 8. AMED (Châu Á-Trung Đông đối thoại)
 9. ESCAP (Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á và Thái Bình Dương)
 10. Asian Development Bank (Ngân hàng Phát triển Châu Á)
 11. Colombo Plan
 12. Africa-Asia (Vietnam) Strategic Partnership
 13. Greater Mekong Subregion (GMS)

Samples

Vietnam Customs

ASEAN-India Trade Agreement

Trans-Pacific Agreement

ASEAN-China Agreement

Asia-Pacific Economic Cooperation APEC

Mekong River Commission

TPP Agreement Services

Mekong Economic Cooperation

ASEAN-Australia-New Zealand FTA

Greater Mekong Subregion

ASEAN-Canada Agreement

Thạc sĩ kinh doanh quốc tế xa

Master Asian Students:
EENI Asian Students

Master in International Business (Adaptation)EENI Business School