EENI Global Business School
Vietnam, Master in International Business (Online)

Masters and Doctorates in Global Business Học bổng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hanoi. Vietnamese Students

Master in International Business (eLearning): Globalisation, World Economic Areas, Foreign Trade, International Transport, International Marketing, Adaptation to the Vietnamese Students (Asia), Thesis, Career Opportunities

Vietnam, Master, International Business, Foreign Trade Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Hanoi, Lao Cai, Hue, Da Nang, Ho Chi Minh, Long Xuyen, Can Tho, Hong Gai, Vinh)

Related Online Master's Programs and Doctorates in Global Business (free multilingual training) taught by EENI Global Business School for the Vietnamese Students:

 1. Master of Science in International Business
 2. Masters: Business in Asia, Foreign Trade, International Transport, Foreign Trade Back Office
 3. Doctorates: Asian Business, World Trade, Global Logistics, Ethics, Religion & Business
 4. Diploma: Business in the ASEAN Markets

Online Students, Master in International Business and Foreign Trade

Enrol / Request for Information Enrol / Request for Information

Summary of the Adaptation (subjects) of the Online Masters and Doctorates in International Business to the Vietnamese students.

 1. Vietnam and the Buddhist Civilisation Việt Nam và Văn minh Phật giáo
 2. Vietnamese Economy nền kinh tế việt
 3. Foreign Trade (Import, Export) of Vietnam thương mại nước ngoài của Việt Nam

Vietnam and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

 1. ASEAN Economic Community (Cộng đồng Kinh tế ASEAN)
 2. ASEAN Free-Trade Area (Khu vực thương mại tự do ASEAN)
 3. East-West Economic Corridor (Myanmar-Thailand-Laos-Vietnam)
 4. Nanning-Singapore Economic Corridor
  1. Pan-Beibu Gulf Economic Zone

East-West Economic Corridor (Myanmar-Thailand-Laos-Vietnam)

ASEAN Free Trade Agreements (Thương mại tự do ASEAN Hiệp định).

 1. China-Vietnam
 2. Vietnam Canada
 3. Vietnam-Australia-New Zealand
 4. Vietnam-India
 5. Vietnam-European Union
 6. Vietnam-Japan
 7. Vietnam-South Korea
 8. Vietnam-Russia
 9. Vietnam-United States

Vietnam-EU Partnership and Cooperation Agreement.

Vietnam has Trade Agreements with Argentina, Indonesia, Norway, Australia, Iraq, the Philippines, Bangladesh, Italy, Saudi Arabia, Brazil, Japan, Singapore, Burkina Faso, Jordan, South Korea, Cambodia, Kuwait, Sweden, Canada, Laos, Switzerland, China, Latvia, Syria, Estonia, Lithuania, Taiwan, European Union (EU), Malaysia, Thailand, France, Germany, the Netherlands, the United Kingdom (but only on double taxation), India, New Zealand, the United States ratified), and the Eurasian Economic Union (EEU).

Việt Nam có hiệp định thương mại với Argentina, Indonesia, Na Uy, Australia, Iraq, Philippines, Bangladesh, Ý, Ả Rập Saudi, Brazil, Nhật Bản, Singapore, Burkina Faso, Jordan, Hàn Quốc, Campuchia, Kuwait, Thụy Điển, Canada, Lào, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Latvia, Syria, Estonia, Lithuania, Đài Loan, Liên minh châu Âu (EU), Malaysia, Thái Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Vương quốc Anh (nhưng chỉ trên đánh thuế hai lần), Ấn Độ, New Zealand, Hoa Kỳ phê chuẩn), và Liên minh kinh tế Á-Âu (EEU)

 1. Russia has a customs union with Vietnam
 2. Laos-Vietnam Trade Agreement

Vietnam and the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) (Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương)

Vietnam and the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPP)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam

 1. International Maritime Organisation (IMO)
 2. Organisation for Cooperation between Railways (OSJD)

Regional Economic Institutions of Vietnam.

 1. Mekong Economic Cooperation Strategy (Chiến lược Hợp tác Kinh tế Mekong)
 2. Mekong River Commission (Ủy ban sông Mê Kông)
 3. Pacific Economic Cooperation Council (Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương)
 4. Boao Forum for Asia (Boao Diễn đàn Đối với châu Á)
 5. Asia Cooperation Dialogue (Châu Á hợp tác đối thoại)
 6. Vietnam -Europe Economic Meeting (Hội nghị kinh tế Á-Âu)
 7. Forum for Vietnam-Latin America Cooperation. (Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh)
 8. AMED (Châu Á-Trung Đông đối thoại)
 9. ESCAP (Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Á và Thái Bình Dương)
 10. Asian Development Bank (Ngân hàng Phát triển Châu Á)
 11. Colombo Plan
 12. Africa-Asia (Vietnam) Strategic Partnership
 13. Greater Mekong Subregion (GMS)

Global Economic Organisations

 1. United Nations (UN)
 2. World Bank (WB)
 3. World Trade Organisation (WTO)
 4. International Monetary Fund (IMF)

Samples

Vietnam Customs

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)-India Free Trade Agreement (FTA)

Asia-Pacific Economic Cooperation APEC. Trade and Investment Liberalisation. Bogor Goals

Mekong River Commission: Cambodia, Laos, Thailand, and Vietnam

TPP Agreement Services

Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS): Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (FTA)

Greater Mekong Subregion (Cambodia, China, Laos, Myanmar...)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)-Canada Free Trade Agreement (FTA)

Thạc sĩ kinh doanh quốc tế xa

Master Asian Students:
Online Asian Students (Doctorate, Master, Business)

Study Master Doctorate Business in Spanish Vietnam Study, Master in International Business in French Vietnam(c) EENI Global Business School (1995-2021)
Due to the COVID Pandemic, EENI has implemented teleworking. Please only contact by email, WhatsApp or through the information request form
We do not use cookies
Back to top of this page