Turkey, Master of Science (MSc) in International Business (Online)

Master in International Business (eLearning): Globalisation, Foreign Trade, Internationalisation, Adaptation to the student's country (Europe), World's Economic Areas, Thesis, Career Opportunities

EENI Business School & HA University


EENI Home

Turkey (Online Bachelor of Science, Master's Programs and Doctorates in International Business) Turkish Students

Turley, Master Doctorate Business Turkey. Turkish Students: Related Online Bachelor of Science, Master's Programs and Doctorates taught by EENI Business School & HA Independent University.

 1. Online Professional Master of Science (MSc) in International Business
 2. Master of Science in Business in Muslim Countries
 3. Doctorate in International Business (eLearning)
 4. Doctorates: Business in Islamic Countries, Foreign Trade
 5. Doctorate in Foreign Trade and International Marketing
 6. Bachelor in International Trade

Online Students, Master in International Business

Uluslararası İşletme Yüksek Lisans (Dış Ticaret, Global Pazarlama ve Uluslararasılaşma).

Turkish Students (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aliağa, Antalaya, Konya, Kayseri, Samsun, Sakarya, Kocaeli)

EENI Business School & HA University Vision: Online higher education at affordable prices (€ 1,000 per year). Pricing Policy, Financing.

Higher Education for All at Affordable Prices

Advantages EENI Business School & HA University

Online Enrolment Procedure (continuous):

Online enrolment procedure - EENI Business School & HA University

Request for Information Request for information

Uluslararası İşletme Master sürümü (MIB Executive) Türk öğrenciler için uyarlanmıştır

EENI Burslar Türkiye. Türk öğrenci ve Türkiye'de yaşam için burs kadar toplam harç ve ücretleri% 35 bir azalma oluşur.

Burs (Türkiye) verilmesi Kabul Mektubu aldıktan sonra analiz edilecektir. EENI uygun gördüğü diğer herhangi bir finansal bilgi gerektirebilir (ücret...)

DIŞ TİCARET VE ULUSLAR ARASI

Summary of the Adaptation (subjects) of the Bachelor of Science, Master's Programs and Doctorates in International Business (eLearning) for Turkish students.

Turkey Master in International Business (online)

Course: Doing Business in Turkey

 1. The Republic of Turkey as a member of the Central Eurasian Economic Area (Islamic Civilisation)
 2. İslam Medeniyetinin Orta Avrasya Ekonomik Alanına üye Türkiye Cumhuriyeti
 3. Turkish economy Türk ekonomisi
 4. Koç Holding
 5. International Trade of turkey türkiye uluslararası ticaret
 6. Organisation of the Black Sea Economic Cooperation Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
 7. Economic Cooperation Organisation Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
 8. Euro-Mediterranean Partnership
 9. Black Sea Synergy
 10. EU candidate member (EU Enlargement)
 11. The European Union-Turkey Customs Union. Avrupa Birliği - Türkiye Gümrük Birliği
 12. Serbest Ticaret Anlaşmaları Arnavutluk ile (STA), Bosna-Hersek, Hırvatistan, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), Mısır, Gürcistan, İsrail, Makedonya, Mauritius, Karadağ, Fas, Filistin, Kore Cumhuriyeti, Şili, Ürdün, Sırbistan Suriye
 13. Association agreements with Jordan and Lebanon

Africa-Turkey Partnership Cooperation Framework

Tweter Tweet 
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / Contact by Skype / Contact by Phone / / Print this page /
Return to the previous page Back

(Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA Kullanıcı): Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Mısır, Gürcistan, İsrail, Ürdün, Lübnan, Karadağ, Fas, Filistin, Sırbistan, Suriye, Tunus.)

 1. Black Sea Economic Cooperation BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ))
 2. Turkey-Egypt Free Trade Agreement (FTA)
 3. Turkey-Morocco Free Trade Agreement (FTA)
 4. Tunisia-Turkey Free Trade Agreement (FTA)
 5. European Free Trade Association (EFTA)-Turkey Free Trade Agreement (FTA)
 6. Economic Cooperation Organisation ECO (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT))
 7. Euro-Mediterranean Partnership (Avrupa-Akdeniz Ortaklığı)
 8. European Union Enlargement (Avrupa Birliği Genişleme)
 9. Black Sea Synergy (Karadeniz Sinerjisi)
 10. European Union-Turkey Customs Union (Avrupa Birliği - Türkiye Gümrük Birliği)
 11. Turkey-Chile Agreement (Türkiye - Şili)
 12. Arab Development Funds
 13. Arab League (Arap Devletleri Ligi)
 14. Organisation of Islamic Cooperation (İslam Konferansı Örgütü)
 15. Trade Preferential System among the Member States of the Organisation of Islamic Cooperation (TPS-OIC)
  1. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organisation of Islamic Cooperation (COMCEC)
  2. Islamic Chamber of Commerce and Industry
  3. Islamic Centre for Development of Trade
  4. Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC)
 16. Africa-Turkey
 17. Islamic Development Bank (İslam Kalkınma Bankası)
 18. Asia-Middle East Dialogue (Asya - Ortadoğu Diyaloğu)
 19. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ESCWA (Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu)
 20. Economic Commission for Europe (Avrupa Ekonomik Komisyonu)
 21. European Investment Bank (Avrupa Yatırım Bankası)
 22. Regional Cooperation Council (Bölgesel İşbirliği Konseyi)
 23. Indian-Ocean Rim Association (IORA) (partner dialogue) (Bölgesel İşbirliği Okyanusu Kıyıları Derneği)
 24. Regional Organisation for Democracy and Economic Development (GUAM) (Observer)
 25. Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
 26. OECD anti-corruption measures

FTA no yet ratified: Lebanon, Malaysia, Kosovo, Moldova, and Ghana.

EFTA-Turkey Free Trade Agreement (Course)

Turkey has been a member of World Trade Organisation (WTO), since 1995.

Samples

Koç Holding Turkey

European Union Enlargement (e-Course)

Turkey's Free Trade Agreement (Course)

Trade Preferential System TPS Organisation of Islamic Cooperation

Chile-Turkey Free Trade Agreement (Course)

European Union-Turkey Customs Union (e-Course)

Tunisia-Turkey Free Trade Agreement (Course)

Turkey-EFTA Free Trade Agreement (Course)

Turkey-Egypt Free Trade Agreement (Course)

ECO Trade Agreement (ECOTA)

Turkey-Korea Free Trade Agreement (Course)

Morocco-Turkey Free Trade Agreement (Course)

The Agreement Turkey-Albania
Turkey-Albania FTA

The Agreement Turkey-Bosnia and Herzegovina
Turkey-Bosnia FTA

The Agreement Turkey-Croatia
Turkey-Croatia FTA

The Agreement Turkey-Georgia
Turkey-Georgia FTA

The Agreement Turkey-Jordan
Turkey-Jordan Free Trade Agreement (Course)

The Agreement Turkey-Lebanon
Turkey-Lebanon FTA

Master European Students
Online European Students, Master International Business

EENI - The Middle East Students:
EENI Middle East Students (Master, Doctorate)

The Agreement Turkey-Serbia
Turkey-Serbia FTA

Study Master Doctorate Business in Spanish Turquía Study, Master in International Business in French Turquie

(c) EENI Business School & HA University