Serbia Master in International Business

Professional Master in International Business (e-learning): Globalisation, Foreign Trade, Internationalisation, Adaptation to the student's country (Europe), World's Economic Areas, Thesis, Career Opportunities

EENI Business School & HA University


EENI Home

Masters and Doctorates in International Business (e-learning) adapted to the Serbian Students. Belgrade

Serbia Serbia - Serbian Students: Related Degrees, Masters and Doctorates.

 1. Professional Master in International Business Мастер у Интернатионал Бусинесс (спољне трговине, глобални маркетинг и интернационализација)
 2. Doctorate in International Business (online). Доктор у међународном пословању (онлине)

EENI (School of International Business) Scholarships for Serbia. ЕЕНИ (Школа међународног пословања) Стипендије за Србију.

The scholarship for the Serbian Students and living in Serbia (Belgrade, Pristina, Prizren, Nis, Bor, Subotica, Uzice, Novi Pazar) consists of a reduction up to 35% of the total tuition fees.

Summary of the Adaptation (subjects) of the Master and Doctorate in International Business (e-learning) to the Serbian Students

Serbia Master in International Business (online learning)

Central European Free Trade Agreement (CEFTA)

 1. Serbia and the Economic Area of the Orthodox Civilisation Србија као члан Православне цивилизације
 2. Serbian Economy  Српска привреда
 3. Foreign Trade of Serbia Спољнотрговинска размена Србије
 4. Serbia and the Central European Free Trade Agreement CEFTA (Споразум о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006))
 5. Serbia and the Central European Initiative CEI (Централно-европска иницијатива (ЦЕИ))
 6. Serbia and the Black Sea Economic Cooperation (Црноморска економска сарадња (БСЕЦ))
 7. Serbia-European Free Trade Association (EFTA) FTA
 8. Free Trade Agreements (FTA) with the European Free Trade Association (EFTA), Turkey, and Russia (Споразуми о слободној трговини са ЕФТА, Турске и Русије)
 9. Serbia-European Union
  1. EU-Serbia Stabilisation and Association Agreement
  2. European Union Enlargement
  3. EU Western Balkans (Европска унија и Србија)
 10. Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
 11. Economic Commission for Europe (UNECE) Економска комисија за Европу
 12. Regional Cooperation Council
 13. Adriatic-Ionian Initiative

EFTA-Serbia Free Trade Agreement (FTA)

Trade Relations European Union-Western Balkans

Верзија Мастер у Интернатионал Бусинесс (МИБ Извршни) прилагођен за српске студенте. Србија: Београд, Приштина, Призрен, Ниш, Бору, Суботици, Ужицу, Новом Пазару...

ЕЕНИ Стипендије Србије.Стипендија за студенте из Србије и живе у Србији састоји се од смањења до 35% од укупне школарине и накнаде.
Доделу стипендије (Србија) ће бити анализирани након добијања пријема писмо. ЕЕНИ могу да захтевају било које друге финансијске информације које сматра одговарајућим (плата...)

Samples

European Union Enlargement

Turkey-Serbia Free Trade Agreement (FTA)

Central European Initiative (CEI)

Black Sea Economic Cooperation (BSEC)

EENI European Students
EENI European Students

Tertiary Education in Spanish Serbia Post-secondary Education in French Serbie(c) EENI- Business School & Hispano-African University of International Business