Serbia Master in International Business

EENI- School of International Business

Summary of the adaptation of the Master (MIB)/Doctorate (DIB) in International Business to Serbian students

Serbia Serbia recommendations for “Serbian students” of the Professional Master's Program in International Business (MIB) / Doctorate in International Business (DIB).

EENI (School of International Business) Scholarships Serbia. The scholarship for Serbian students and living in Serbia consists of a reduction up to 35% of the total tuition fees.

Master Serbian students

Serbia Master

Мастер у Интернатионал Бусинесс (спољне трговине, глобални маркетинг и интернационализација).

Version of the Master adapted for Serbian students. Serbia: Belgrade, Pristina, Prizren, Nis, Bor, Subotica, Uzice, Novi Pazar.

Subjects for Serbian students:

 1. Serbia and the Economic Area of the Orthodox Civilisation Србија као члан Православне цивилизације
 2. Serbian Economy  Српска привреда
 3. Foreign Trade of Serbia Спољнотрговинска размена Србије
 4. Central European Free Trade Agreement CEFTA (Споразум о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006))
 5. Central European Initiative CEI (Централно-европска иницијатива (ЦЕИ))
 6. Black Sea Economic Cooperation (Црноморска економска сарадња (БСЕЦ))
 7. Free Trade Agreements (FTA) with the European Free Trade Association (EFTA), Turkey, and Russia (Споразуми о слободној трговини са ЕФТА, Турске и Русије)
 8. European Union Enlargement
 9. European Union and Serbia (Европска унија и Србија)
 10. Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
 11. Economic Commission for Europe (UNECE) Економска комисија за Европу
 12. Regional Cooperation Council
 13. Adriatic-Ionian Initiative

Верзија Мастер у Интернатионал Бусинесс (МИБ Извршни) прилагођен за српске студенте. Србија: Београд, Приштина, Призрен, Ниш, Бору, Суботици, Ужицу, Новом Пазару…

ЕЕНИ Стипендије Србије.Стипендија за студенте из Србије и живе у Србији састоји се од смањења до 35% од укупне школарине и накнаде.
Доделу стипендије (Србија) ће бити анализирани након добијања пријема писмо. ЕЕНИ могу да захтевају било које друге финансијске информације које сматра одговарајућим (плата…)

Samples

Agreement Turkey-Serbia

Central European CEFTA

European Union-Western Balkans

Central European Initiative

Black Sea Economic Cooperation

Master European Students
EENI European Students

Master in International Business (Adaptation)

Es SerbiaEENI Business School