The Philippines Master's Degree in International Business

Professional Master's Degree in International Business (e-learning): Globalisation, Foreign Trade, Internationalisation, Adaptation to the student's country (Asia), World's Economic Areas, Thesis, Career Opportunities

EENI Business School & HA University


EENI Home

The Philippines (Bachelor's Degrees, Masters, Doctorates). Filipino students. Iskolarsip Republika ng Pilipinas.

Philippines The Philippines (Republika ng Pilipinas) Filipino students. Related Bachelor's Degree, Master's Programs and Doctorates taught by EENI Business School & HA Independent University:

 1. Professional Master's Degree in International Business Master's Degree in Internasyonal na Negosyo
 2. Master's Degree in Business in Asia
 3. Master's Degree in Business in the Emerging Markets
 4. Master's Degree in Business in the Pacific Rim
 5. Doctorate in Business in Asia (distance learning)
 6. Bachelor's Degree in International Trade

Students, e-learning, EENI Business School & HA University

Filipino students (Manila, Palawan, Negros, Luzon, Quezon City, Baguio, Cebu, Mindanao, Legaspi, Zamboanga)

EENI Business School & HA University Vision: higher education at affordable prices (€ 1,000 per year). Pricing Policy, Financing.

Higher Education for All at Affordable Prices

Advantages EENI Business School & HA University

Enrolment Procedure (continuous):

Enrolment procedure - EENI Business School & HA University

Request for Information Request for information

Summary of the Adaptation (subjects) of the Masters and Doctorates (e-learning) in International Business to the Filipino Students.

Philippines Master's Degree in International Business (online learning)

Philippines San Miguel

 1. Philippine economy. Ekonomya ng Pilipinas
 2. Philippine's Foreign Trade. Pilipinas Dayuhang kalakalan
 3. ASEAN, East ASEAN Growth Area (BIM-EAGA), the APEC.
 4. Philippine Free Trade Agreements (FTA) (ASEAN): Australia-New Zealand, India, Canada, China, the European Union (EU), Japan, Korea, Russia, the United States, and Pakistan
 5. Japan-Philippines Economic Partnership Agreement

EFTA-Philippines Free Trade Agreement

The Philippines and the ASEAN (Kapisanan ng Bansa sa Timog-Silangang Asya).

 1. ASEAN Economic Community (ASEAN pang-ekonomiyang komunidad)
 2. ASEAN Free-Trade Area (AFTA)

ASEAN Free Trade Agreements (FTA)

 1. China-the Philippines
 2. Philippines-Canada
 3. Philippines-Australia-New Zealand
 4. Philippines-India
 5. Philippines-European Union
 6. Philippines-Japan
 7. Philippines-Korea
 8. Philippines-Russia
 9. Philippines-United States
 10. Japan-Philippines Economic Partnership Agreement
 11. BIMP-EAGA: East ASEAN Growth Area

The Philippines and the Asia-Pacific Economic Cooperation APEC (Asya-Pasipiko Pang-ekonomiyang Kooperasyon)

The European Union-Philippines Partnership and Cooperation Agreement.

Economic Organisations related to the Philippines

 1. Economic Social Commission Asia-Pacific ESCAP (Komisyon Panlipunan at Pang-ekonomiya Asya at ang Pasipiko)
 2. Asian Development Bank (ADB)
 3. Pacific Economic Cooperation Council PEEC
 4. Boao Forum for Asia (Boao forum para sa Asya)
 5. Africa-Asia (Philippines) Strategic Partnership (NAASP)
 6. Asia Dialogue (Asya kooperasyon dialogue)
 7. Philippines and the Europe Economic Meeting ASEM (Asya-Europa ekonomiya pulong)
 8. Philippines and the Cooperation with Latin America FEALAC (Forum para sa Silangan Asya kooperasyon Latin Amerika)
 9. Philippines and the Middle East AMD (Asya-Gitnang Silangan dialogue)
 10. Colombo Plan
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Bersyon ng Master sa International Business (Dayuhang kalakalan, Global Marketing at internationalise) iniakma para sa mga Pilipino mag-aaral (Asya)
Pilipinas Republika Ng Pilipinas: Manila, Palawan, Negros, Luzon, Quezon City, Baguio, Cebu, Mindanao, Legaspi, Zamboanga...

Buod ng paglalapat ng Master sa mga Pilipino mag-aaral.

Pilipinas-Module “na halaw para sa mga Pilipino na mag-aaral” ng Master sa International Business (Dayuhang kalakalan, Global Marketing at internationalise) MIB Executive.EENI scholarship Pilipinas. Ang scholarship para sa mga Pilipino na mag-aaral at nakatira sa Pilipinas ay binubuo ng isang pagbabawas ng hanggang sa 35% ng kabuuang pagtuturo at bayarin.
Ang pagbibigay ng scholarship (Pilipinas) ay nasuri pagkatapos matanggap ang pagpasok Letter. EENI ay maaaring mangailangan ng anumang iba pang pampinansyal na impormasyon na itinalaga naaangkop (pasahod...)

Tagalog: Master's Degree internasyonal Negosyo Pilipinas.

Samples

ASEAN Economic Community

Course: Asia-Pacific Economic Cooperation APEC

ASEAN-South Korea Free Trade Agreement (Course)

EFTA-Philippines Free Trade Agreement (Course)

ASEAN-Japan Economic Partnership Agreement

Course: Asia-Middle East Dialogue AMED

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (Course)

Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC)

ASEAN-Canada Free Trade Agreement (Course)

Master Asian Students:
EENI Business School & HA University Asian Students

Higher Education in Spanish Filipinas Post-secondary Education in French Philippines

(c) EENI Business School & HA University