EENI Global Business School
Philippines, Doctorates and Masters in International Business

The Philippines (Online Masters and Doctorates). Filipino students. Iskolarsip Republika ng Pilipinas.

Master in International Business (eLearning): Globalisation, World Economic Areas, Foreign Trade, International Transport, International Marketing, Adaptation to the Filipino students (Asia), Thesis, Career Opportunities

Philippines, Master Doctorate Business The Philippines (Republika ng Pilipinas) Filipino students (Manila, Palawan, Negros, Luzon, Quezon City, Baguio, Cebu, Mindanao, Legaspi, Zamboanga)

Related Online Master's Programs and Doctorates in Global Business (free multilingual training) taught by EENI Global Business School:

 1. Master of Science in International Business (Foreign Trade, Marketing and Internationalisation)
 2. Masters: Business in Asia, Foreign Trade, International Transport, Foreign Trade Back Office
 3. Doctorates: Asian Business, World Trade, Global Logistics, Ethics, Religion & Business
 4. Diploma: Business in the ASEAN Markets

Online Students, Master in International Business

Enrol / Request for Information Enrol / Request for Information

Summary of the Adaptation (subjects) of the Online Masters and Doctorates in International Business to the Filipino Students.

Philippines Master in International Business (online)

Philippines San Miguel

 1. Philippine economy. Ekonomya ng Pilipinas
 2. Philippine's Foreign Trade. Pilipinas Dayuhang kalakalan
 3. ASEAN, East ASEAN Growth Area (BIM-EAGA), the APEC.
 4. Philippine Free Trade Agreements (FTA) (ASEAN): Australia-New Zealand, India, Canada, China, the European Union (EU), Japan, South Korea, Russia, the United States, and Pakistan
 5. Japan-Philippines Economic Partnership Agreement

EFTA-Philippines Free Trade Agreement

The Philippines and the ASEAN (Kapisanan ng Bansa sa Timog-Silangang Asya).

 1. ASEAN Economic Community (ASEAN pang-ekonomiyang komunidad)
 2. ASEAN Free-Trade Area (AFTA)
 3. Access to the East-West Economic Corridor (Myanmar-Thailand-Laos-Vietnam)
 4. Access to the Nanning-Singapore Economic Corridor
  1. Pan-Beibu Gulf Economic Zone

ASEAN Free Trade Agreements (FTA)

 1. China-the Philippines
 2. Philippines-Canada
 3. Philippines-Australia-New Zealand
 4. Philippines-India
 5. Philippines-European Union
 6. Philippines-Japan
 7. Philippines-Korea
 8. Philippines-Russia
 9. Philippines-United States
 10. Japan-Philippines Economic Partnership Agreement
 11. BIMP-EAGA: East ASEAN Growth Area

The Philippines and the Asia-Pacific Economic Cooperation APEC (Asya-Pasipiko Pang-ekonomiyang Kooperasyon)

European Union-Philippines Partnership and Cooperation Agreement.

Economic Organisations related to the Philippines

 1. Economic Social Commission Asia-Pacific ESCAP (Komisyon Panlipunan at Pang-ekonomiya Asya at ang Pasipiko)
 2. Asian Development Bank (ADB)
 3. Pacific Economic Cooperation Council PEEC
 4. Boao Forum for Asia (Boao forum para sa Asya)
 5. Africa-Asia (Philippines) Strategic Partnership (NAASP)
 6. Asia Dialogue (Asya kooperasyon dialogue)
 7. Philippines and the Europe Economic Meeting ASEM (Asya-Europa ekonomiya pulong)
 8. Philippines and the Cooperation with Latin America FEALAC (Forum para sa Silangan Asya kooperasyon Latin Amerika)
 9. Philippines and the Middle East AMD (Asya-Gitnang Silangan dialogue)
 10. International Maritime Organisation (IMO)
 11. Hamburg Rules
 12. Colombo Plan
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Master

Global Economic Organisations

 1. United Nations (UN)
 2. World Bank (WB)
 3. World Trade Organisation (WTO)
 4. International Monetary Fund (IMF)

Bersyon ng Master sa International Business (Dayuhang kalakalan, Global Marketing at internationalise) iniakma para sa mga Pilipino mag-aaral (Asya)
Pilipinas Republika Ng Pilipinas: Manila, Palawan, Negros, Luzon, Quezon City, Baguio, Cebu, Mindanao, Legaspi, Zamboanga...

Buod ng paglalapat ng Master sa mga Pilipino mag-aaral.

Pilipinas-Module “na halaw para sa mga Pilipino na mag-aaral” ng Master sa International Business (Dayuhang kalakalan, Global Marketing at internationalise) MIB Executive.EENI scholarship Pilipinas.
Ang pagbibigay ng scholarship (Pilipinas) ay nasuri pagkatapos matanggap ang pagpasok Letter. EENI ay maaaring mangailangan ng anumang iba pang pampinansyal na impormasyon na itinalaga naaangkop (pasahod...)

Tagalog: Master internasyonal Negosyo Pilipinas.

Tweter Tweet
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / Contact by Skype / Contact by Phone / / Print this page /

Return to the previous page Back

Samples

ASEAN Economic Community (Doctorate, Master, Asia)

e-Course: Asia-Pacific Economic Cooperation APEC

EFTA-Philippines Free Trade Agreement (Course Master)

e-Course: Asia-Middle East Dialogue AMED

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (Course)

Forum for East Asia-Latin America Cooperation (Master)

ASEAN-Canada Free Trade Agreement (Course)

Master Asian Students:
Online Asian Students (Doctorate, Master, Business)

Study Master Doctorate Business in Spanish Filipinas Study, Master in International Business in French Philippines(c) EENI Global Business School
Affordable Higher Education for All
We do not use cookies
Back to top of this page