The Philippines Master in International Business

EENI- School of International Business

Scholarships EENI Scholarships for the Philippines (Doctorates and Masters). Filipino students. Iskolarsip Republika ng Pilipinas.

Philippines The Philippines (Republika ng Pilipinas). Recommendations for Filipino students:

 1. Professional Master's Program in International Business  Master in Internasyonal na Negosyo
 2. Master in Business in Asia
 3. Master in Business in Emerging Markets
 4. Master in Business in the Pacific Rim
 5. Doctorate in Business in Asia (distance learning)

The scholarship for Filipino students and living in the Philippines (Manila, Palawan, Negros, Luzon, Quezon City, Baguio, Cebu, Mindanao, Legaspi, Zamboanga) consists of a reduction up to 35% of the total tuition fees.

Adaptation Summary Summary of the adaptation (subjects) of the Masters and Doctorates (e-learning) in International Business to Filipino Students.

Philippines Master

Philippines San Miguel

 1. Philippine economy. Ekonomya ng Pilipinas.
 2. Philippine's Foreign Trade. Pilipinas Dayuhang kalakalan
 3. The ASEAN, East ASEAN Growth Area (BIM-EAGA), the APEC.
 4. Philippines' Free Trade Agreements (FTA) (ASEAN): Australia-New Zealand, India, Canada, China, the European Union (EU), Japan, Korea, Russia, the United States, and Pakistan.
 5. Japan-the Philippines Economic Partnership Agreement

ASEAN (Kapisanan ng Bansa sa Timog-Silangang Asya).

 1. ASEAN Economic Community (ASEAN pang-ekonomiyang komunidad)
 2. ASEAN Free Trade Area (AFTA)

ASEAN's Free Trade Agreements (FTA)

 1. China-the Philippines
 2. Philippines-Canada
 3. Philippines-Australia-New Zealand
 4. Philippines-India
 5. Philippines-European Union
 6. Philippines-Japan
 7. Philippines-Korea
 8. Philippines-Russia
 9. Philippines-United States
 10. Japan-Philippines Economic Partnership Agreement
 11. BIMP-EAGA: The East ASEAN Growth Area
 12. Asia-Pacific Economic Cooperation APEC (Asya-Pasipiko Pang-ekonomiyang Kooperasyon)

Organisations:

 1. Economic Social Commission Asia-Pacific ESCAP (Komisyon Panlipunan at Pang-ekonomiya Asya at ang Pasipiko)
 2. Asian Development Bank (ADB)
 3. Pacific Economic Cooperation Council PEEC
 4. Boao Forum for Asia (Boao forum para sa Asya)
 5. Africa-Asia (Philippines) Strategic Partnership (NAASP)
 6. Asia Dialogue (Asya kooperasyon dialogue)
 7. Philippines and the Europe Economic Meeting ASEM (Asya-Europa ekonomiya pulong)
 8. Philippines and the Latin America Cooperation FEALAC (Forum para sa Silangan Asya kooperasyon Latin Amerika)
 9. Philippines and the Middle East AMD (Asya-Gitnang Silangan dialogue)
 10. Colombo Plan
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Bersyon ng Master sa International Business (Dayuhang kalakalan, Global Marketing at internationalise) iniakma para sa mga Pilipino mag-aaral (Asya)
Pilipinas Republika Ng Pilipinas: Manila, Palawan, Negros, Luzon, Quezon City, Baguio, Cebu, Mindanao, Legaspi, Zamboanga...

Buod ng paglalapat ng Master sa mga Pilipino mag-aaral.

Pilipinas-Module “na halaw para sa mga Pilipino na mag-aaral” ng Master sa International Business (Dayuhang kalakalan, Global Marketing at internationalise) MIB Executive.EENI scholarship Pilipinas. Ang scholarship para sa mga Pilipino na mag-aaral at nakatira sa Pilipinas ay binubuo ng isang pagbabawas ng hanggang sa 35% ng kabuuang pagtuturo at bayarin.
Ang pagbibigay ng scholarship (Pilipinas) ay nasuri pagkatapos matanggap ang pagpasok Letter. EENI ay maaaring mangailangan ng anumang iba pang pampinansyal na impormasyon na itinalaga naaangkop (pasahod...)

Tagalog: Master Internasyonal Negosyo Pilipinas.

Samples

ASEAN Economic Community

Asia-Pacific Economic Cooperation APEC

ASEAN-Korea Free Trade Agreement

ASEAN-Japan Economic Partnership Agreement

Asia-Middle East Dialogue AMED

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement

Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC)

ASEAN-Canada Free Trade Agreement

Master in International Business (Adaptation)

Master Asian Students:
EENI Asian Students

Spanish Filipinas French Philippines

U-EENI University