Philippines, Doctorates and Masters in International Business

EENI Business School & HA UniversityThe Philippines (Online Masters and Doctorates). Filipino students. Iskolarsip Republika ng Pilipinas.

Master in International Business (eLearning): Globalisation, World's Economic Areas, Foreign Trade, International Transport, International Marketing, Adaptation to student's country (Asia), Thesis, Career Opportunities

Philippines, Master Doctorate Business The Philippines (Republika ng Pilipinas) Filipino students (Manila, Palawan, Negros, Luzon, Quezon City, Baguio, Cebu, Mindanao, Legaspi, Zamboanga)

Related Online Master's Programs and Doctorates (free multilingual training) taught by EENI Business School & HA Independent University:

 1. Master of Science in International Business (Foreign Trade, Marketing and Internationalisation)
 2. Masters: Asian Business, Foreign Trade, International Transport, Foreign Trade Back Office
 3. Doctorates: Business in Asia, Global Trade, International Logistics
 4. Diploma Business in ASEAN Markets

Online Students, Master in International Business

Enrol / Request for Information Enrol / Request for Information

Summary of the Adaptation (subjects) of the Masters and Doctorates (eLearning) in International Business to Filipino Students.

Philippines Master in International Business (online)

Philippines San Miguel

 1. Philippine economy. Ekonomya ng Pilipinas
 2. Philippine's Foreign Trade. Pilipinas Dayuhang kalakalan
 3. ASEAN, East ASEAN Growth Area (BIM-EAGA), the APEC.
 4. Philippine Free Trade Agreements (FTA) (ASEAN): Australia-New Zealand, India, Canada, China, the European Union (EU), Japan, Korea, Russia, the United States, and Pakistan
 5. Japan-Philippines Economic Partnership Agreement

EFTA-Philippines Free Trade Agreement

The Philippines and the ASEAN (Kapisanan ng Bansa sa Timog-Silangang Asya).

 1. ASEAN Economic Community (ASEAN pang-ekonomiyang komunidad)
 2. ASEAN Free-Trade Area (AFTA)

ASEAN's Free Trade Agreements (FTA)

 1. China-the Philippines
 2. Philippines-Canada
 3. Philippines-Australia-New Zealand
 4. Philippines-India
 5. Philippines-European Union
 6. Philippines-Japan
 7. Philippines-Korea
 8. Philippines-Russia
 9. Philippines-United States
 10. Japan-Philippines Economic Partnership Agreement
 11. BIMP-EAGA: East ASEAN Growth Area

The Philippines and the Asia-Pacific Economic Cooperation APEC (Asya-Pasipiko Pang-ekonomiyang Kooperasyon)

European Union-Philippines Partnership and Cooperation Agreement.

Economic Organisations related to the Philippines

 1. Economic Social Commission Asia-Pacific ESCAP (Komisyon Panlipunan at Pang-ekonomiya Asya at ang Pasipiko)
 2. Asian Development Bank (ADB)
 3. Pacific Economic Cooperation Council PEEC
 4. Boao Forum for Asia (Boao forum para sa Asya)
 5. Africa-Asia (Philippines) Strategic Partnership (NAASP)
 6. Asia Dialogue (Asya kooperasyon dialogue)
 7. Philippines and the Europe Economic Meeting ASEM (Asya-Europa ekonomiya pulong)
 8. Philippines and the Cooperation with Latin America FEALAC (Forum para sa Silangan Asya kooperasyon Latin Amerika)
 9. Philippines and the Middle East AMD (Asya-Gitnang Silangan dialogue)
 10. International Maritime Organisation (IMO)
 11. Hamburg Rules
 12. Colombo Plan
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Master

Bersyon ng Master sa International Business (Dayuhang kalakalan, Global Marketing at internationalise) iniakma para sa mga Pilipino mag-aaral (Asya)
Pilipinas Republika Ng Pilipinas: Manila, Palawan, Negros, Luzon, Quezon City, Baguio, Cebu, Mindanao, Legaspi, Zamboanga...

Buod ng paglalapat ng Master sa mga Pilipino mag-aaral.

Pilipinas-Module “na halaw para sa mga Pilipino na mag-aaral” ng Master sa International Business (Dayuhang kalakalan, Global Marketing at internationalise) MIB Executive.EENI scholarship Pilipinas. Ang scholarship para sa mga Pilipino na mag-aaral at nakatira sa Pilipinas ay binubuo ng isang pagbabawas ng hanggang sa 35% ng kabuuang pagtuturo at bayarin.
Ang pagbibigay ng scholarship (Pilipinas) ay nasuri pagkatapos matanggap ang pagpasok Letter. EENI ay maaaring mangailangan ng anumang iba pang pampinansyal na impormasyon na itinalaga naaangkop (pasahod...)

Tagalog: Master of Science internasyonal Negosyo Pilipinas.

EENI Business School & HA University Vision: Online higher education at affordable prices (€ 1,000 per year). Pricing Policy, Financing.

Higher Education for All at Affordable Prices

Advantages EENI Business School & HA University

Online Enrolment Procedure (continuous):

Online enrolment procedure (Master, Doctorate) EENI

Tweter Tweet
Tell a Friend:

/ Contact / Whatsapp / Contact by Skype / Contact by Phone / / Print this page /

()
Paterson Ngatchou: EENI Academic Coordinator for Anglophone Countries
Return to the previous page Back

Samples

ASEAN Economic Community (Doctorate, Master, Asia)

e-Course: Asia-Pacific Economic Cooperation APEC

ASEAN-South Korea Free Trade Agreement (Course)

EFTA-Philippines Free Trade Agreement (Course Master)

ASEAN-Japan Economic Partnership Agreement (Course Master)

e-Course: Asia-Middle East Dialogue AMED

ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (Course)

Forum for East Asia-Latin America Cooperation (Master)

ASEAN-Canada Free Trade Agreement (Course)

Master Asian Students:
Online Asian Students (Doctorate, Master, Business)

Study Master Doctorate Business in Spanish Filipinas Study, Master in International Business in French Philippines(c) EENI Business School & HA University (We do not use cookies)