Azerbaijan Master in International Business

EENI- School of International Business

Doctorates Doctorates and Masters adapted to Azerbaijanis students. Baku

Azerbaijanis Students Azerbaijan (Azərbaycan Respublikası). Recommendations for Azerbaijanis students

 1. Doctorate in International Business  Beynəlxalq Biznes doktoru
 2. Doctorate in International Business specialisation Muslim Countries
 3. Master in Foreign Trade, Global Marketing, and Internationalisation (distance learning)
 4. Master in Business in the Muslim Countries Müsəlman ölkələrində Biznes Master

EENI (School of International Business) Scholarships for Azerbaijan.  Azərbaycan üçün EENI (Beynəlxalq Biznes Məktəbi) Bursa.

The scholarship for Azerbaijanis students and living in Azerbaijan (Baku, Ganca, Xankandi, Sli, Xacmaz, Astara, Mingacevir, Kurdamir, Laki, Yevlax) consists of a reduction up to 35% of the total tuition fees. Granting of the scholarship (Azerbaijan) will be analysed after receiving the Admission Letter.

Doctorate Adaptation Summary of the adaptation (subjects) of the Master and Doctorate (e-learning) in International Business to Azerbaijanis students:

Azerbaijan Master Adaptation

Community of Independent States CIS

 1. Azerbaijan and the Central Eurasian Economic Area of the Islamic Civilisation. Azərbaycan və İslam Mədəniyyətinin Mərkəzi Avrasiya İqtisadi Area
 2. Azerbaijani economy. Azərbaycan İqtisadiyyat
 3. Foreign Trade of Azerbaijan Azərbaycanın xarici ticarət
 4. CEI: Commonwealth of Independent States (Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB))
 5. ECO: Economic Cooperation Organisation (İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT))
 6. Azerbaijan-Russia Free Trade Agreement (FTA) (Azərbaycan-Rusiya Sərbəst Ticarət Sazişi)
 7. Azerbaijan-Georgia Free Trade Agreement (FTA) (Azərbaycan-Gürcüstan Sərbəst Ticarət Sazişi (Sta))
 8. Free Trade Agreement with the Eurasian Economic Union
 9. Free Trade Agreement (FTA) between Azerbaijan, Georgia, Ukraine, and Moldova
 10. GUAM: Regional Organisation Democracy Economic Development (Demokratiya və İqtisadi İnkişaf üzrə Təşkilat)
 11. Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
 12. Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Programme
 13. Black Sea Synergy (Qara Dəniz sinerji (Avropa Birliyi))
 14. European Union and Azerbaijan
 15. European Union Neighbourhood Policy (Avropa Qonşuluq Siyasəti)
 16. Turkic Council (Türk Şurası)
 17. Organisation of Islamic Cooperation (OIC)
  1. Trade Preferential System among the Member States of the Organisation of Islamic Cooperation (TPS-OIC)
  2. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organisation of Islamic Cooperation (COMCEC)
  3. Islamic Chamber of Commerce and Industry
  4. Islamic Centre for the Development of Trade
  5. Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC)
 18. Islamic Development Bank (İslam İnkişaf Bankı)
 19. Asian Development Bank (ADB)
 20. Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
 21. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
 22. Economic Commission for Europe (UNECE)
 23. Arab Development Funds
 24. European Investment Bank

Samples - Azerbaijan

Cooperation Council of Turkic Speaking States

Central Asia Economic Cooperation

Regional Organisation Economic Development (GUAM)

Economic Cooperation Organisation ECO

ECO Trade Agreement (ECOTA)

Islamic Chamber of Commerce

Organisation of Islamic Cooperation

European Union-South Caucasus Trade Relations

European Neighbourhood Policy

European Investment Bank (EIB)

Black Sea Economic Cooperation (BSEC)

EENI - European Students:
EENI European Students

Master in International Business (Adaptation) - Master European Students

Spanish Azerbaiyan French EENI

U-EENI University