Azerbaijan Master in International Business Baku

EENI- School of International Business

Master in International Business (Azerbaijanis students)

Version of the Doctorate / Master adapted for Azerbaijanis students. Azerbaijan: Baku, Ganca, Xankandi, Sli, Xacmaz, Astara, Mingacevir, Kurdamir, Laki, Yevlax. Azərbaycan Respublikası...

Azerbaijanis Azerbaijan recommendations for “Azerbaijanis students” of the Doctorate in International Business (DIB) / Master in Foreign Trade, Global Marketing, and Internationalisation.

Azerbaijanis students Master

Azerbaijan Master

EENI (School of International Business) Scholarships for Azerbaijan. The scholarship for Azerbaijanis students and living in Azerbaijan consists of a reduction up to 35% of the total tuition fees.
Granting of the scholarship (Azerbaijan) will be analysed after receiving the Admission Letter.

Doctorate in International Business specialisation Muslim Countries

Subjects for Azerbaijanis students:

 1. Azerbaijan and the Central Eurasian Economic Area of the Islamic Civilisation
 2. Azerbaijani economy. Azərbaycan İqtisadiyyat
 3. Foreign Trade of Azerbaijan Azərbaycanın xarici ticarət
 4. CEI: Commonwealth of Independent States (Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB))
 5. ECO: Economic Cooperation Organisation (İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT))
 6. Azerbaijan-Russia Free Trade Agreement (FTA) (Azərbaycan - Rusiya Sərbəst Ticarət Sazişi)
 7. Azerbaijan-Georgia Free Trade Agreement (FTA)
 8. Free Trade Agreement with the Eurasian Economic Union
 9. Free Trade Agreement (FTA) between Azerbaijan, Georgia, Ukraine, and Moldova
 10. GUAM: Regional Organisation Democracy Economic Development (Demokratiya və İqtisadi İnkişaf üzrə Təşkilat)
 11. Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
 12. Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Programme
 13. Black Sea Synergy (Qara Dəniz sinerji (Avropa Birliyi))
 14. European Union and Azerbaijan
 15. European Union Neighbourhood Policy (Avropa Qonşuluq Siyasəti)
 16. Turkic Council (Türk Şurası)
 17. Organisation of Islamic Cooperation (OIC)
  1. Trade Preferential System among the Member States of the Organisation of Islamic Cooperation (TPS-OIC)
  2. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organisation of Islamic Cooperation (COMCEC)
  3. Islamic Chamber of Commerce and Industry
  4. Islamic Centre for the Development of Trade
  5. Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC)
 18. Islamic Development Bank (İslam İnkişaf Bankı)
 19. Asian Development Bank
 20. Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
 21. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
 22. Economic Commission for Europe (UNECE)
 23. Arab Development Funds
 24. European Investment Bank

Samples - Business in Azerbaijan

Community Independent States

Turkic Council

CAREC Central Asia

Regional Organisation GUAM

Economic Cooperation Organisation

ECO Trade Agreement (ECOTA)

Islamic Chamber of Commerce

Organisation of Islamic Cooperation

European Union-South Caucasus

European Neighbourhood Policy

European Investment Bank

Black Sea Economic Cooperation

EENI - European Students:
EENI European Students

Master in International Business (Adaptation) - Master European Students

Es Azerbaiyan FR EENIEENI Business School