Azerbaijan Master in International Business

Professional Master in International Business (e-learning): Globalisation, Foreign Trade, Internationalisation, Adaptation to the student's country (Europe), World's Economic Areas, Thesis, Career Opportunities

EENI Business School & HA University


EENI Home

Bachelor's Degree, Masters and Doctorates adapted to the Azerbaijani Students. Baku

Azerbaijani Students Azerbaijan (Azərbaycan Respublikası) - Azerbaijani Students: Related Bachelor's Degree, Master's Programs and Doctorates taught by EENI (Business School) and the Hispano-African University of International Business.

 1. Doctorate in International Business Beynəlxalq Biznes doktoru
 2. Doctorate in International Business Specialisation in the Muslim Countries
 3. Professional Master in International Business
 4. Master in Business in the Muslim Countries Müsəlman ölkələrində Biznes Master
 5. Bachelor's Degree in International Trade (e-learning)

Students, e-learning, EENI (Business School) and HA University

Azerbaijan (Baku, Ganca, Xankandi, Sli, Xacmaz, Astara, Mingacevir, Kurdamir, Laki, Yevlax)

EENI (Business School) and Hispano-African University Vision: higher education at affordable prices (€ 1,000 per year). Pricing Policy, Financing.

Higher Education for All at Affordable Prices

Advantages EENI (Business School) / HA University

Enrolment Procedure (continuous):

Enrolment procedure - EENI (Business School) / HA University

Request for Information Request for information

Summary of the Adaptation (subjects) of Bachelor's Degree, Master's Programs and Doctorates in International Business (e-learning) to the Azerbaijani Students:

Azerbaijan Master Adaptation

Community of Independent States CIS

 1. Azerbaijan and the Central Eurasian Economic Area (Islamic Civilisation). Azərbaycan və İslam Mədəniyyətinin Mərkəzi Avrasiya İqtisadi Area
 2. Azerbaijani Economy. Azərbaycan İqtisadiyyat
 3. Foreign Trade of Azerbaijan Azərbaycanın xarici ticarət
 4. Azerbaijan and the Commonwealth of Independent States (Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB))
 5. Azerbaijan and the Economic Cooperation Organisation (İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT))
 6. Azerbaijan-Russia Free Trade Agreement (FTA) (Azərbaycan-Rusiya Sərbəst Ticarət Sazişi)
 7. Azerbaijan-Georgia Free Trade Agreement (FTA) (Azərbaycan-Gürcüstan Sərbəst Ticarət Sazişi (Sta))
 8. Free Trade Agreement with the Eurasian Economic Union
 9. Free Trade Agreement (FTA) between Azerbaijan, Georgia, Ukraine, and Moldova
 10. Azerbaijan and the Regional Organisation Democracy Economic Development (Demokratiya və İqtisadi İnkişaf üzrə Təşkilat)
 11. Azerbaijan and the Black Sea Economic Cooperation (BSEC)
 12. Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Programme
 13. Black Sea Synergy (Qara Dəniz sinerji (Avropa Birliyi))
 14. European Union and Azerbaijan
 15. EU Eastern Partnership
 16. European Union Neighbourhood Policy (Avropa Qonşuluq Siyasəti)
 17. Turkic Council (Türk Şurası)
 18. Organisation of Islamic Cooperation (OIC)
  1. Trade Preferential System among the Member States of the Organisation of Islamic Cooperation (TPS-OIC)
  2. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organisation of Islamic Cooperation (COMCEC)
  3. Islamic Chamber of Commerce and Industry
  4. Islamic Centre for the Development of Trade
  5. Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC)
 19. Islamic Development Bank (İslam İnkişaf Bankı)
 20. Asian Development Bank (ADB)
 21. Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
 22. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
 23. Economic Commission for Europe (UNECE)
 24. Arab Development Funds
 25. European Investment Bank

Samples - Azerbaijan

Cooperation Council of Turkic Speaking States

Central Asia Economic Cooperation

Regional Organisation Economic Development (GUAM)

Economic Cooperation Organisation ECO

ECO Trade Agreement (ECOTA)

Islamic Chamber of Commerce

Organisation of Islamic Cooperation

European Union-South Caucasus Trade Relations

European Neighbourhood Policy

Black Sea Economic Cooperation (BSEC)

EENI (Business School) and Hispano-African University European Students:
EENI European Students

Tertiary Education in Spanish Azerbaiyán Post-secondary Education in French Azerbaidjan(c) EENI- Business School & Hispano-African University of International Business